Лекції з анатомії та патології органів слуху, зору та мови для студентів педагогічних університетів спеціальності «Дефектологія». Ч. 1. «Анатомія та патологія слуху» / Укл. С.М. Кондратюк. – Суми : СумДПу ім. А.С.Макаренка, 2004. – 93 с.