Лекції з анатомії та патології органів слуху, зору та мови для студентів педагогічних університетів. Ч. 3. «Анатомія та патологія мови» / Укл. С.М. Кондратюк. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 80 с.