Лекції з анатомії та патології органів слуху, зору та мови для студентів педагогічних університетів. Ч. 2. «Анатомія та патологія зору» / Укл. С.М. Кондратюк. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 104 с.