Лазоренко С.А. Фізкультурно-оздоровча діяльність студентів в умовах регіону : навч.-метод. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / С.А. Лазоренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 128 с.