Латіна Г.О. Основи медичних знань у схемах : навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. / Г.О. Латіна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – 224 с.