Лапицький В.О. Техніко-тактична підготовка у хокеї на траві : Навчальний посібник / В. О. Лапицький, В. І. Гончаренко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 197 с.