Лабораторний практикум з інформаційно-комунікаційних технологій / І.В. Дашутіна, Н.В. Дегтярьова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 36 с.