Лабораторні заняття з зоології хордових : Метод. посібник для студ.-заоч. біол. спец. пед. ун-ту / укл. М.Є.Матвієнко. – Суми : СумДПУ, 2003. – 72 с.