Кузікова С.Б. Психокорекційна практика : навч.-метод. посібник / С.Б. Кузікова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 100 с.