Кущова Є.В. Інноваційні процеси в музичному мистецтві : Навч. посібник для студ. та магіст. фак.мистецтв / Е. В. Кущова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 124 с.