Курсова та дипломна робота з української літератури : Методичні рекомендації для студентів-філологів та викладачів вищих навчальних акладів / Укл. В.М.Владимирова, Н.І.Кириленко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – 28 с.