Курсова робота з російської літератури ХІХ століття : метод. рекомендації / укл. В.В. Мілованова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 60 с.