Курсова робота з психології : метод. рекомендації для студентів всіх форм навчання (за кредитно-модульною системою) / [уклад.: Т.Б.Тарасова, С.В.Пухно]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 76 с.