Курсова робота з психології : метод. реком. [для студ. усіх форм навчання] / [уклад.: Т.Б. Тарасова, С.В. Пухно]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 68 с.