Кудренко А.І. Програма оптимізації фізичної культури підлітків з різними стилями навчальної діяльності : науково-методичні рекомендації / А.І.Кудренко, О.І.Головченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – 56 с.