Кудренко А.І Педагогіка : Навч. програма для спец. 7.010203 Олімпійський і професійний спорт / А. І. Кудренко, О. В. Перетятько. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 48 с.