Кудренко А.І. Методика оцінки індивідуального стилю навчальної діяльності на уроках фізичної культури : наук.-метод. рекомендації / А.І.Кудренко, О.І.Головченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – 40 с.