Козлова В. В. Improving language skills (Вдосконалюємо мовленнєві вміння) : навч. посібник зі спецкурсу по практиці усного та писемного англійського мовлення для студентів ІІІ курсу факультету іноземних мов / В. В. Козлова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 112 с.