Козлов Д. О. Управлінська компетентність викладача: теорія і практика формування : монографія / Д. О. Козлов. – Суми ВВП «Мрія», 2015. – 260 с.