Коваленко С.М. Практичний курс англійської мови : Сучасна молодь: проблеми, перспективи, дозвілля: Навч. посіб. для студент. старш. курсів, що вивч. англ. мову як другу спец., студ. заоч. від.факульт. інозем. мов, додат. спец. та післядиплом. освіти пед. ВНЗ / С. М. Коваленко, І. Л. Гуменюк, В. В. Павлов. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 172 с.