Коваленко О. В. Підприємництво та його організаційно-правові засади: навч. посіб. для студ. ІІ та ІІІ курсів економічних спец. денної та заочної форми навчання / О. В. Коваленко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 400 с.