Коваленко О. В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Маркетинг» для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань 1801 «Специфічні категорії» заочної форми навчання / О. В. Коваленко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014. – 43 с.