Коваленко О. В. Методичні рекомендації з дисципліни «Підприємництво та його правові основи» спеціальності 6.030507 «Маркетинг» напряму підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» / уклад.: Д. О. Мардар, О. В. Коваленко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – 88 с.