Коваленко О. В. Методичні рекомендації до підготовки курсових робіт з дисципліни «Підприємництво» для студентів спеціальності 6.030507 «Маркетинг» напряму підготовки 0305 «Економіка підприємства» усіх форм навчання / уклад.: О. В. Коваленко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 27 с.