Коваленко О. В. Економіка та організація підприємства : навч. посіб. для туд. ІІІ курсу спец. професійне навчання (за профілем підготовки): «Транспорт», «Харчові технології», «Технологія виробів легкої промисловості» / О. В. Коваленко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – 120 с.