Коваленко А.М. Теоретичні основи граматики сучасної англійської мови : Навч. посібник для студ. фак. їнозем. мов пед. вузів / А. М. Коваленко, В. В. Павлов. – Суми : СумДПУ, 2003. – 148 с.