Корж Ю.М. Практикум з теорії і методики лікувальної фізичної культури: Навч. посібн. для студ. спеціальності “Фізична реабілітація”, “Фізична кульитура” / Ю. М. Корж, О. М. Звіряка. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 184 с.