Корж Ю.М. Основи лікувальної фізичної культури : Метод. реком. / Ю. М. Корж, О. М. Звіряка. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 76 с.