Корогод Б.А. “Козацькі літописи” і їх місце в українській історіографії : Навч. посібник для студ. іст. фак. / Б. Л. Корогод, Г. І. Корогод. – Суми : СумДПУ, 2002. – 68 с.