Корнус О. Г. Територіально-нозологічна структура захворюваності населення Сумської області : монографія / О. Г. Корнус, А. О. Корнус, В. Д. Шищук ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Сумський державний університет, медичний інститут. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 172 с.