Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації (15-16 жовтня 2015 року, м. Суми) / ред. кол.: В. В. Засенко, А. А. Сбруєва, Ю. А. Картава та ін. – Ч. І. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 132 с.