Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : збірник наукових праць / за ред. Ю.А. Картавої. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – Вип. ІІ. – 276 с.