Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (25-26 квітня 2013 року, м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 636 с.