Кондратенко С.В. Високі наукомісткі технології як результат сучасного етапу науково-технічної революції: філософсько-методологічний аналіз : навч.-метод. посібник для студентів. усіх форм навчання закладів освіти І-ІV рівнів акредитації / С.В. Кондратенко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 76 с.