Клименко С. О. Збірник задач з біонеорганічної хімії : навч. посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації спеціальності «»Сестринська справа», «Лікувальна справа» / С.О. Клименко.– Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 68 с.