Клименко С. О. Біонеорганічна хімія : навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації / С.О. Клименко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 112 с.