Картава Ю.А. Дитина з порушенням зору в умовах інклюзивної освіти : метод. посібник / Ю.А. Картава, Н.О. Косарєва. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 80 с.