Карпова В.М. Вдосконалюємо навички самостійної роботи з англійської мови : навч.-метод. посібн. для студентів першого року навчання у спеціалізованому вищ. навч. закл. (англійською мовою) / В.М.Карпова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 132 с.