Карпенко Є.В. Співає жіночий хор : хрестоматія з хорового класу для студентів факультетів мистецтв педагогічних навчальних закладів : хори без супроводу. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 124 с.