Карпенко Є. В. Хорові обробки пісень Сумщини для академічного хору / Є. В. Карпенко ;. упор., вступ. ст. О. Г. Стахевича. – Нотне видання. – Суми : Редакційно-видавничий відділ СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2000. – 39 с.