Карпенко В.Є. Проблеми екології: гуманістично-ноосферне осмислення : навч. посібник [для студ. усіх форм навчання закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації] / В.Є. Карпенко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 168 с.