Карпенко Т. М. Людина і суспільство в добу високих технологій : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Т.М. Карпенко, В.Є Карпенко – Суми: ВВП «Мрія», 2014 – 124 с.