Калениченко І.О. Оцінка індивідуальної психофізіологічної “ціни” розумового навантаження : Науково-методичне видання / І. О. Калиниченко, Г. Л. Заікіна, М. Ю. Антономов. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 26 с.