Качуровський М.О. Сучасний курс філософії : навч. посібн. / М.О. Качуровський, В.О. Цикін. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 228 с.