Качуровський М.О. Хрестоматія з філософії : навч.-метод. посіб. /М.О. Качуровський, В.О. Цикін. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 256 с.