Качуровський М.О. Філософські основи освіти : навч.-метод. посібник / М.О. Качуровський, А.І. Кудренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 80 с.