Качуровський М.О. Філософія освіти : навч.-метод. посібник / М. О. Качуровський. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 116 с.