Історія України : метод. посібник для студ. 1 курсу істор. фак-ту. Ч. 1 : Від найдавніших часів до 1600 р. / [уклад. П.В.Товстуха]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 76 с.