Інтегральна оцінка психофізіологічних чинників адаптації студентів перших курсів до навчання у вищих навчальних закладах : метод. рекомендації / [укл. О. Єжова, Н. Любченко, М. Антомонов]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 44 с.