Іншина Н.М. Біотехнологія : навч. посібник / Н. М. Іншина. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 172 с.